Kaflarstwo

Tematem lekcji jest  kaflarstwo jako sztuka i rzemiosło. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak ewoluowały paleniska, kim był zdun, poznają kaflarstwo ludowe i dekoracyjne oraz w wyjątkowość kafli mazurskich. Ponadto każdy uczestnik pomaluje swój kafelek na podstawie wzorów z Mazur. Zajęcia odbywają się w terenie oraz w sali muzealnej. Forma i zakres tematyczny lekcji są uzależnione od wieku uczestników.

 • czas trwania: 45 – 60 min.
 • odbiorcy: grupy do 30 osób
 • cena: 10 zł od osoby

Jak kiedyś pisano: kaligrafia

 

Podczas zajęć odbywających się w wiejskiej klasie, nauczycielka w stroju z minionych lat wprowadza dzieci w nastrój dawnej szkoły. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat ówczesnego programu i systemu nauczania. W dalszej części zajęć dzieci uczą się posługiwania piórem maczanym w kałamarzu, odwzorowując przy tym litery na podstawie przygotowanych wcześniej wzorów.

 

 • czas trwania: 45 min
 • odbiorcy: grupy do 30 osób
 • cena: 8 zł od osoby

 

 

 

 

Ważne postacie dziejów Warmii i Mazur

 

Zajęcia przybliżają zasłużone dla regionu postacie i ich dzieło. Proponujemy zajęcia poświęcone Krzysztofowi Celestynowi Mrongowiuszowi (1764 – 1855) i Marii Zientarze-Malewskiej (1894 – 1984). Lekcja odbywa się w oparciu o materiały znajdujące się w zbiorach biblioteki Muzeum oraz wystawę biograficzną w Domu Mrongowiusza.

 

 • czas trwania: 45 min.
 • odbiorcy: grupy do 30 osób
 • cena: 6 zł od osoby

 

 

 

 

Prusowie - dawni mieszkańcy Warmii i Mazur

 

Najdawniejsza historia Warmii i Mazur. Dzieci poznają obyczaje i religię Prusów oraz historię ich podboju przez Zakon Krzyżacki. Zajęcia wzbogacone są pokazem slajdów oraz zrekonstruowanych elementów kultury Prusów: glinianych naczyń, strojów, krajek, ozdób i amuletów.

 

 • czas trwania: 45 min.
 • odbiorcy: grupy do 30 osób
 • cena: 6 zł od osoby

 

 

 

 

Stroje ludowe z regionu Warmii i Mazur

 

Podczas lekcji uczniowie dowiadują się dlaczego strój ludowy z regionu kryje wiele tajemnic, jak wyglądał strój odświętny (zwraca się również uwagę na ubiór noszony latem i zimą, codzienny), poznają dawne nazewnictwo. Zdobytą wiedzę utrwalają podczas pracy indywidualnej, w części warsztatowej lekcji. Mają również możliwość przymierzenia strojów uszytych na wzorcach ludowych.

 

 • czas trwania: 45 min
 • odbiorcy: grupy do 30 osób
 • cena: 6 zł od osoby

Malarstwo na szkle

 

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów plastycznych. Uczestnicy poznają historię ludowego malarstwa na szkle oraz niezwykłą technikę jego wykonywania. Zapoznają się także z innymi metodami malowania na szkle. Pod okiem prowadzącego dzieci samodzielnie wykonają obrazki, wykorzystując zdobytą w czasie zajęć wiedzę. 

 

 • czas trwania: 45-60 min.
 • odbiorcy: grupy do 20 osób
 • cena: 10 zł od osoby

Sztuka papierowych kwiatów

 

Jednym z tradycyjnych elementów zdobniczych  chałup wiejskich  były sztuczne kwiaty, które często stawały się małymi dziełami sztuki zdobniczej o wysokim poziomie artystycznym.  Początkowo robiono je z naturalnych surowców, później przede wszystkim z kolorowej bibuły.  Uczestnicy zajęć zapoznają się z techniką wykonywania kwiatów bibułowych, a następnie samodzielnie je wykonują.

 

 • czas trwania: 45-60 min.
 • odbiorcy: grupy do 30 osób
 • cena: 8 zł od osoby

Tajemnice wiejskiej okiennicy

 

Zajęcia składające się z dwóch części, podczas których uczestnicy oprowadzani są po wybranych obiektach w celu poznania charakterystycznego detalu architektonicznego oraz biorą udział w zajęciach warsztatowych. Zadaniem dzieci jest odpowiednie umieszczenie detalu na papierowych modelach domów wiejskich (przyklejenie drzwi, okien, okiennic, pazdurów i śparogów) i pokolorowanie całości.


 • czas trwania: 90 min. (pomiędzy częściami 15 min. przerwa)
 • odbiorcy: grupy do 20 osób
 • cena: 6 zł od osoby

 

 

 

Kaczka, kaczor i kaczątko …kto jest kim dla kogo?

 

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  oraz dla wszystkich osób, które interesują się zwierzętami. Lekcje obejmują spacer po zagrodach gdzie uczestnicy mogą zapoznać się ze zwierzętami hodowanymi w muzeum. Po wycieczce dzieci wykonują rysunki swojego ulubionego zwierzątka. Charakter i zakres zajęć jest uzależniony od wieku uczestników.

• czas trwania zajęć: 60-90 min.

• odbiorcy: grupy do 30 osób 

• Cena: 6 zł od osoby

 

 

Nie święci garnki lepią...

 

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawowymi technikami garncarstwa ręcznego, poznają właściwości gliny i możliwości twórcze, jakie ona stwarza. Pod okiem instruktora i według jego wskazówek lepią następnie własne naczynia, które zabierają do domu.

 

 • czas trwania: 60 min.
 • odbiorcy: grupy do 20 osób
 • cena: 10 zł od osoby

Polska wycinanka ludowa

 

Uczestnicy zajęć poznają rodzaje i historię wycinanek – najbarwniejszych i najpiękniejszych przejawów polskiej sztuki ludowej. Dowiedzą się również o praktycznym znaczeniu i codziennym zastosowaniu wycinanek jako małych dzieł sztuki. Na podstawie poznanych metod wycinankarskich stworzą własne papierowe kompozycje. Będą mieli okazję rozwinąć swój zmysł artystyczny poprzez odtwarzanie poznanych motywów oraz własną inicjatywę twórczą.

 

 • czas trwania: 45-60 min.
 • odbiorcy: grupy do 30 osób
 • cena: 6 zł od osoby

 

 

Baśnie i opowieści przez Oskara Kolberga zebrane

 

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci i młodzieży z bajkami z regionu Warmii i Mazur. Podczas lekcji dzieci słuchają wybranej baśni lub legendy, a następnie wyrażają własne zdanie o bohaterach, szukają wspólnych elementów występujących w opowieści i prezentowanej ekspozycji. Następnie tworzą, w wybranej technice, ilustracje do baśni.

Zajęcia prowadzone w Salonie Wystawowym w centrum Olsztynka.

 • czas trwania: 45- 60 min.
 • odbiorcy: grupy do 30 osób
 • cena: 6 zł od osoby

Modelowa lekcja architektury regionalnej

 

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy poznają historię budownictwa ludowego, techniki budowlane oraz narzędzia i materiały budowlane wykorzystywane do stawiania domów na przełomie XIX i XX wieku. Pod okiem prowadzącego na modelu chałupy dzieci będą mogły złożyć więźbę dachową i poznać elementy jej konstrukcji.

 

 • czas trwania : 90 min.
 • odbiorcy : grupy do 30 osób
 • cena: 8 zł od osoby