Tajemnice wiejskiej okiennicy

Zajęcia składające się z dwóch części, podczas których uczestnicy oprowadzani są po wybranych obiektach w celu poznania charakterystycznego detalu architektonicznego oraz biorą udział w zajęciach warsztatowych. Zadaniem dzieci jest odpowiednie umieszczenie detalu na papierowych modelach domów wiejskich (przyklejenie drzwi, okien, okiennic, pazdurów i śparogów) i pokolorowanie całości. 

 

  • czas trwania: 90 min. (pomiędzy częściami 15 min. przerwa)
  • odbiorcy: grupy do 20 osób
  • cena: 6 zł od osoby

 

 

 

Kaczka, kaczor i kaczątko …kto jest kim dla kogo?

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  oraz dla wszystkich osób, które interesują się zwierzętami. Lekcje obejmują spacer po zagrodach gdzie uczestnicy mogą zapoznać się ze zwierzętami hodowanymi w muzeum. Po wycieczce dzieci wykonują rysunki swojego ulubionego zwierzątka. Charakter i zakres zajęć jest uzależniony od wieku uczestników.

 

czas trwania zajęć: 60-90min.

odbiorcy: grupy do 30 osób

cena: 6 zł od osoby

 

 

Baśnie i opowieści przez Oskara Kolberga zebraneCelem zajęć jest zapoznanie dzieci i młodzieży z bajkami z regionu Warmii i Mazur. Podczas lekcji dzieci słuchają wybranej baśni lub legendy, a następnie wyrażają własne zdanie o bohaterach, szukają wspólnych elementów występujących w opowieści i prezentowanej ekspozycji. Następnie tworzą, w wybranej technice, ilustracje do baśni.

Zajęcia prowadzone w Salonie Wystawowym w centrum Olsztynka.

  • czas trwania:45-60 min.
  • adresaci: grupy do 30 osób
  • cena: 6 zł od osoby