Zeszyt 1

 

 

Redakcja: Bogdan Radzicki (redaktor naczelny),Wiesława Chodkowska, Monika Sabljak (sekretarz redakcji), Jadwiga Wieczerzak
Rok wydania: 2010
Stron: 137
Format: 23,5x16,5 cm
Oprawa: miękka
Cena: 25,00 zł

 

Spis treści:
Od Redakcji
Ewa Stryczyńska-Hodyl, Folklor bałtyjski – dziedzictwo kulturowe i źródło w badaniach mitologii. Wprowadzenie
Studia i artykuły
Ewa Stryczyńska-Hodyl, Velnias i velns, czyli diabeł. Folklor jako źródło inspiracji dla litewskich i łotewskich twórców
Daina Leimane, Postać diabła w niedokończonych sztukach Jānisa Rainisa (przeł. Justyna Prusinowska)
Justyna Prusinowska, Anafielas i Walhalla przeglądają się w Niemnie. Wędrówka w zaświaty litewskie i skandynawskie
Sandis Laime, Związki brzóz i ragan w łotewskiej tradycji ludowej (przeł. Justyna Prusinowska)
Alina Kuzborska, Narodowe konfiguracje postaci Herkusa Montego
Kronika
Wiesława Chodkowska, Monika Sabljak, Michał Poniewski, Adam Płoski, Gorzelnie w historii i kulturze Mazur Zachodnich – katalog wystawy
Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku w 2009 r.

Zeszyt 2

 

 

Redakcja: Ewa Wrochna (redaktor naczelny), Bogdan Radzicki (redaktor naukowy) Wiesława Chodkowska, Monika Sabljak-Olędzka (sekretarz redakcji), Jadwiga Wieczerzak
Rok wydania: 2011
Stron: 116
Format: 23,5x16,5 cm
Oprawa: miękka
Cena: 25,00 zł


Spis treści:
Przedmowa
Studia i artykuły
Wiesława Chodkowska, Anioł chrzcielny z Sankt Lorenz
Bogdan Radzicki, (Re)konstrukcja a teoria zabytku. Uwagi na marginesie rewitalizacji kurhanu z wczesnej epoki żelaza w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
Monika Sabljak – Olędzka, Ozdoby nadszczytowe w budownictwie wiejskim byłych Prus Wschodnich jako świadectwo wierzeń bałtyjskich
Kronika
Wiesława Chodkowska, Ginące w krajobrazie
Patrycja Mackiewicz, „Oskarowe” muzeum „otwarte na edukację”
Ewa Wrochna, Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku w roku 2010

Zeszyt 3

 

 

Redakcja: Ewa Wrochna (redaktor naczelny), Bogdan Radzicki (redaktor naukowy), Monika Sabljak-Olędzka (sekretarz redakcji), Wiesława Chodkowska, Jadwiga Wieczerzak
Rok wydania: 2012
Stron: 116
Format: 23,5x16,5 cm
Oprawa: miękka
Cena: 25,00 zł


Spis treści:
Przedmowa
Studia i artykuły
Ewa Gładkowska, Polemika na temat pochodzenia wschodniopruskich dywanów ludowych jako przykład ideologizacji nauki
Janusz Hochleitner, Kult religijny na Warmii w dobie potrydenckiej (do końca XVII w.) – próba charakterystyki
Materiały i źródła
Wiesława Chodkowska, Odtworzenie drewnianych steli nagrobnych przy kopii kościoła z Rychnowa
Wiesława Chodkowska, Badania historyczno- architektoniczne kamienicy przy Targu Rybnym nr 11 w Olsztynie
Monika Sabljak-Olędzka, Dzieje litewskich obiektów z Ostpreußisches Heimatmuseum w Królewcu
Artykuły recenzyjne i omówienia
Bogdan Radzicki, O praktyce pamięci
Kronika
Ewa Wrochna, Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku w roku 2011

Zeszyt 4

 

 

Redakcja: Ewa Wrochna (redaktor naczelny), Bogdan Radzicki (redaktor naukowy), Monika Sabljak-Olędzka (sekretarz redakcji), Wiesława Chodkowska, Jadwiga Wieczerzak
Rok wydania: 2013
Stron: 224
Format: 23,5x16,5 cm
Oprawa: miękka
Cena: 25,00 zł


Spis treści:
Ewa Wrochna, Rok Jubileuszowy Muzeum Budownictwa Ludowego-Parku Etnograficznego w Olsztynku
Studia i artykuły
Elżbieta Oficjalska, Obrazy fabryczne. Rozwój i upowszechnienie popularnych wydawnictw drukowanych z uwzględnieniem regionu Warmii i Mazur
Marta Florkowska, Semiotyka krzyża w kręgu kultury staroobrzędowej
Materiały i źródła
Danuta Blin-Olbert, Miasteczko naszych dziadków. Poszukiwanie przeszłości czy jej kreowanie
Roksana Butrym, Mistrzostwa Świata w letnim ciągnięciu sanek "Dzień z Konopkową" jako próba znalezienia klucza do tradycyjnego a zarazem aktywnego muzeum kultury ludowej
Pille Perner, Музей-усадьба К.Р. Якобсона – хранитель хуторской культуры Эстонии  
Agnieszka Włodarczyk – Mazurek, Z wizytą u pana doktora – na podstawie sylwetki dr Witolda Poziomskiego. Od autorytetu do usługi
Marta Żebrowska, Rekonstrukcja wyposażenia plebanii ewangelickiej z Mazur z początku XX wieku w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku
Polemiki i dyskusje
Justyna Górska, Poszukiwacze wiedzy czy rozrywki? Jak sprostać oczekiwaniom turysty w XXI wieku.
Анна Пермиловская, Музей под открытым небом  в XXI веке
Joanna Szewczykowska, Imprezy plenerowe – forma rozrywki czy wymóg czasów? Próba odpowiedzi na podstawie badań i obserwacji prowadzonych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Artykuły recenzyjne i omówienia
Анна Пермиловская, Пермиловская А.Б. Культурные смыслы народной архитектуры Русского Севера. Екатеринбург: УрО РАН; Архангельск: ОАО «ИПП «Правда Севера», Ярославль: ЯГПУ имени К.Д. Ушинского; 2013.
Kronika
Ewa Wrochna, Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku w roku 2012

Zeszyt 5

 

 

Redakcja: Ewa Wrochna (redaktor naczelny), Bogdan Radzicki (redaktor naukowy), Monika Sabljak-Olędzka (sekretarz redakcji), Wiesława Chodkowska, Jadwiga Wieczerzak
Rok wydania: 2014
Stron: 126
Format: 23,5x16,5 cm
Oprawa: miękka
Cena: 25,00 zł


Spis treści:
Studia i artykuły
Zenona Rondomańska, Terminologia muzyczna w słowniku z 1854 roku Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza
Wiesława Chodkowska, Dawny kościół ewangelicki w Lidzbarku Warmińskim projektu Karla Friedricha Schinkla
Materiały i źródła
Wiesława Chodkowska, Przerwana translokacja kościoła z Jerutek w gm. Świętajno i jej skutki
Polemiki i dyskusje
Janusz Jasiński, Mrongowiusz a Prusy i Polska
Kronika
Monika Sabljak-Olędzka, „O zaklętym księciu z Krzyży” – teatr lalek
Jadwiga Wieczerzak, „Dawne rzemiosło w warmińskim miasteczku”. Wystawy stałe w kamienicach w Dobrym Mieście
Ewa Wrochna, Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku w roku 2013

Zeszyt 6

 

 

Redakcja: Ewa Wrochna (redaktor naczelny), Bogdan Radzicki (redaktor naukowy), Monika Sabljak-Olędzka (sekretarz redakcji), Wiesława Chodkowska
Rok wydania: 2015
Stron: 144
Format: 23,5x16,5 cm
Oprawa: miękka
Cena: 25,00 zł


Spis treści:
Studia i artykuły
Joanna Sokal, Turystyka historyczna na Warmii i Mazurach – między strategią a praktyką
Wiesława Chodkowska, Rozpoznanie historyczno-konserwatorskie mostu /kładki w Lidzbarku Warmińskim
Jakub Jagodziński, Archaeological research and the development of tourism in Poland – the past, the present, the future
Materiały i źródła
Monika Sabljak-Olędzka, Edukacja historyczna w Dziale Architektury Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku
Polemiki i dyskusje
Anna Wojszel, Przystanek jak malowany. Warmińska przyroda na warmińskich wiatach autobusowych
Kronika
Maria Wroniszewska, Pozwól mi dotknąć a zrozumiem
Ewa Wrochna, Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku w roku 2014

Zeszyt 7

 

 

Redakcja: Ewa Wrochna (redaktor naczelny), Bogdan Radzicki (redaktor naukowy),
Monika Sabljak-Olędzka (sekretarz redakcji), Wiesława Chodkowska

Rok wydania: 2016
Stron: 169
Format:  23x16cm
Oprawa: miękka
Cena: 15,00 zł

 

Spis treści
Studia i artykuły
Monika Sabljak-Olędzka, Zwyczaje i obrzędy związane z domem w materiałach i źródłach dotyczących kultury starych Prusów
Wiesława Chodkowska, Brakująca zabudowa w zagrodzie litewskiej na terenie MBL-PE w Olsztynku
Materiały i źródła
Wiesława Chodkowska, Nowa zagroda w olsztyneckim skansenie z chałupą podcieniową we wsi Królewo w gm. Morąg
Bogdan Radzicki, Henryka Łowmiańskiego studium z geografii osadnictwa wczesnośredniowiecznej Litwy
Henryk Łowmiański, Przyczynki do kwestii najstarszych kształtów wsi litewskiej
Katarzyna Braun, Mazerowane drzwi wewnętrzne chałupy ze wsi Królewo – o rekonstrukcji słów kilka
Kronika
Ewa Wrochna, Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku w roku 2015

Zeszyt 8

 

 

Redakcja: Ewa Wrochna (redaktor naczelny), Bogdan Radzicki (redaktor naukowy), Monika Sabljak-Olędzka (sekretarz redakcji), Wiesława Chodkowska
Rok wydania: 2017
Stron: 147
Format: 23,5x16,5 cm
Oprawa: miękka
Cena: wkrótce w sprzedaży


Spis treści
Studia i artykuły
Alicja Dobrosielska, O ryzyku zanurzania się w wodzie… chrztu
Paweł Szyszko, Trakeny - zapomniane dziedzictwo Prus Wschodnich
Materiały i źródła
Wiesława Chodkowska, „W zaułku historii” - średniowieczna architektura Olsztynka i jej dzieje. Wystawa w Domu Mrongowiusza
Jerzy Marek Łapo, Woda i wódka. Stereotypy w pocztówkowej propagandzie początku I wojny światowej
Maria Dembińska, Jakie źródło, taka woda – skansenowskie zbiory związane z wodą i sposoby ich udostępniania zwiedzającym
Kronika
Ewa Wrochna, Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku w roku 2016